Naspäť

Predaj a kontrola cestovných lístkov

Aplikácia pre predaj a kontrolu cestovných dokladov a prevádzku dopravy. Implementácia na systém Android s podporou režimu offline (hrubý klient).

Projekt prebiehal v spolupráci s PROSOFT, spol. s r.o.. Spolupracovali sme na návrhu architektúry, implementácii vybraných modulov grafického rozhrania výdaja cestovných dokladov, služby synchronizácie, tlač samotných cestovných dokladov na externej tlačiarni, reporty.

TECHNOLÓGIE:


Android, Room, Dagger, RxJava, Mockito, ZebraSDK,

Kontakt

Názov firmy: SybriSoft s.r.o.
Adresa: Riečna 818/17A, 010 04 Žilina
IČO: 50057235
IČ DPH: SK2120164618