Naspäť

Projekt DofE

Účastnícka a líderská aplikácia pre Android, iOS a web + backend založený na Play frameworku v spojení s Ebean (najmä kvôli cache). Backend sprístupňoval všetky dáta a v pravidelných intervaloch posielal notifikácie.

Projekt prebiehal v spolupráci s InLoopX. Zapojení sme boli do backendovej časti, kde sa publikovali rôzne endpointy na prácu so všetkými aplikáciami, vrátane webu. Riešili sa napr preklady (ich automatické dogenerovanie, cacheovanie), security (tokeny, autorizácia pri jednotlivých endpointoch podľa rôznych rolí a organizácií), efektívna správa DB (postloadovanie, fieldy pre efektívnejší prístup k ťažko dopočítateľným info), reporty (prepojenie na BIRT). Aktualizácie takéhoto api sa robili pomocou play evolutions, neskôr sa využil flyway. Projekt sa v pravidelných intervaloch deployoval v rámci git flow (features vetvy, release vetvy, develop a master). Na task management sa používala JIRA a confluence ako wiki.

Na testovanie servisov sa používal Postman. Súčasťou vývoja bolo aj udržiavanie a aktualizovanie produkčného prostredia počas viac ako 1-ročného obdobia, vrátane optimalizácie výkonu (na úrovni databázy aj API).

Kontakt

Názov firmy: SybriSoft s.r.o.
Adresa: Riečna 818/17A, 010 04 Žilina
IČO: 50057235
IČ DPH: SK2120164618