Naspäť

Obchodný systém pre Autocar

Autocar je lídrom v predaji a montáži ťažných zariadení na Slovensku. Narastajúci počet návštevníkov stránky a objednávok spôsobil, že systém mal problémy s výkonom a stabilitou. Na úvod bola vykonaná migrácia vtedajšieho systému na najnovšiu verziu Prestashop s ohľadom na zlepšenia používateľského rozhrania a optimalizáciu hardvérového vyťaženia servera (priemerný čas načítania stránky sa nám podarilo znížiť na polovicu). Boli implementované špecifické funkcie v katalógu produktov ako voľba elektroinštalácie ťažného zariadenia, voľba miesta montáže, obmedzenia pre dopravu kuriérom a platby platobnou bránou a pod.

Systém funguje ako multishop so spoločnou produktovou základňou pre viaceré domény v rôznych krajinách. Na správu slúži jednotné administrátorské rozhranie, ktoré umožňuje definovať používateľov a role pre jednotlivé domény a skupiny domén.

Bola vykonaná aj optimalizácia zobrazenia pre mobilné zariadenia, SEO optimalizácia, podpora predaja prostredníctvom marketingových nástrojov (Google Ads, Facebook Pixel, Mailchimp, Sklik, Heureka) – automatizované vytváranie feedov, remarketing, integrácia na mailchimp a mnohé iné.

Súčasťou podpory je aj administrácia, zabezpečenie, monitoring a optimalizácia produkčného servera, automatizácia záloh a monitoringu.

Pre integráciu na interné systémy (predovšetkým fakturačný a skladový systém OASIS) bol vytvorený samostatný synchronizačný server bežiaci v Java.

TECHNOLÓGIE:


Backend: PHP, Apache, Memcached, Java, Groovy

Frontend: HTML, CSS, jQuery

Kontakt

Názov firmy: SybriSoft s.r.o.
Adresa: Riečna 818/17A, 010 04 Žilina
IČO: 50057235
IČ DPH: SK2120164618