Naspäť

Industry projekty pre IEE

Production monitoring

Webová aplikácia pre monitoring výroby. Slúži ako rýchly náhľad do aktuálnej situácii v rámci výrobnej haly. Na pozadí je vytvorená výrobná objednávka exportovaná do systému na skenovanie výroby (traceability). Výsledky skenovania je potrebné porovnávať s receptom zo SAP + vydanými materiálmi a nástrojmi z ďalších externých systémov. Aplikácia zabezpečuje prípravu a zobrazenie sumárnych dát, ako aj možnosť postupne zobrazovať detailnejšie informácie. Podstatnú časť tvorí zložitá HTML tabuľka, ktorá zobrazuje stav kompletnosti výrobnej objednávky v jednotlivých zmenách a procesoch. Zobrazenie poskytuje komplexné informácie o súčasnej situácii a viacúrovňovým rozbaľovaním riadkov a stĺpcov je možné zobraziť aj podrobnosti k jednotlivým detailom procesu. Súčasťou riešenia je aj sledovanie zoznamu používateľov, ktorí sa naskenovali na proces, ktorý vyžaduje ESD kontrolu (electro-static discharger – keďže sa pracuje s elektronikou) a zobrazenie upozornení, ak niekto túto kontrolu nevykonal.


TECHNOLÓGIE:


Grails + Spring Security + Quartz scheduling, JQuery, Bootstrap.

Ďalšie projekty:

  • Migrácia databáz (MaxDB -> DB2) – nástroj pre migráciu dát a ďalších databázových štruktúr (constraints, trigre, …) zo starej SAP databázy MaxDB v7.4 na DB2 od IBM (v. 9.+).
  • Knižnica Reliable Sender (MQTT, JMS) – slúži pre zaobalenie posielania správ na broker so zabezpečením výpadkov spojenia (uložiť v lokálnom store a následné odoslanie po obnovení spojenia). Implementácia musela byť thread safe a pri obnovení spojenia po výpadku musela vedieť odoslať všetky nazbierané dáta.
  • ESD Terminal (Warmbier PGT120 +  Datalogic TD1100) – app slúži na testovanie osôb na elektrostatickú energiu (zamestnanci, ktorí pracujú s otvorenými obvodmi a citlivými prístrojmi). Komunikuje so skenerom čiarových kódov (identifikácia) a zariadením na testovanie elektrostatickej energie a posiela výsledky na server. Klientská aplikácia pre testovacie miesto bola vytvorená v JavaFX.
  • Device Manager – IoT server na správu zariadení z možnosťou rozšírenia pre konkrétne typy zariadení. Komunikácia prostredníctvom API s aplikáciou “Sensorium”.
  • Sensorium – web aplikácia pre zber dát z IoT zariadení (teplomer, vlhkosť a pod.) a grafická reprezentácia nazbieraných dát. Zaslanie alarmu v prípade prekročenia povoleného intervalu hodnoty. Využíva WSO2 ESB a MB pre tok správ.
  • a iné

Kontakt

Názov firmy: SybriSoft s.r.o.
Adresa: Riečna 818/17A, 010 04 Žilina
IČO: 50057235
IČ DPH: SK2120164618