Naspäť

Čiarové kódy

Android aplikácia pre inventarizáciu a správu majetku, kde sa pomocou prenosného skenera (mobilné zariadenie so systémom android) skenovali čiarové kódy. Súčasťou systému bol aj synchronizačný server, ktorý bol napojený na existujúci IS a slúžil pre správne napĺňanie a synchronizáciu údajov v prenosnom skenery. Podmienkou zákazníka bola možnosť vykonať celú inventúru v režime offline.

Produkt bol vytvorený v spolupráci s PROSOFT, spol. s r.o. pre LPS SR, š. p. V rámci spolupráce sme zabezpečili vývoj android aplikácie a synchronizačného servera.

TECHNOLÓGIE:Server: Java, GRPC (komunikácia server-klient), Protocol Buffers (protokol v GRPC), buildovanie v Gradle


Klient: Androide, Zebra SDK (napojenie na skener mobilného zariadenia)

Kontakt

Názov firmy: SybriSoft s.r.o.
Adresa: Riečna 818/17A, 010 04 Žilina
IČO: 50057235
IČ DPH: SK2120164618