Naspäť

Obchodná B2B platforma AZCar

AZCar s.r.o. patrí k popredným dodávateľom automobilových súčiastok na Slovensku. Vzhľadom na množstvo objednávok, systém cenotvorby a potrebu integrácii na veľké množstvo tretích strán bola pre klienta vyvinutá vlastná obchodná platforma.


Špecifikom je predovšetkým systém objednávania, ktorý je postavený na integrácii s dodávateľmi a automatizovanom vybavovaní objednávok prostredníctvom služieb integrácie v reálnom čase. Implementovaná je úzka spolupráca s ekonomickým a skladovým systémom HELIOS ako aj služby pre automatickú aktualizáciu cien, skladových stavov a iných poskytovaných informácii od externých dodávateľov.

Katalóg produktov je postavený na databáze TecDoc s množstvom vlastných dielov a nástrojov. Celkovo sa v systéme eviduje viac ako 2 100 000 produktov. Súčasťou systému je aj algoritmus pre analýzu a varovanie pred neplatičmi a ich automatizované obmedzovanie podľa zadaných kritérii.

Na motiváciu klientov je možné vytvoriť niekoľko typov akcii ako aj viaceré typy cashback bonusov. Pre reklamácie a vrátenie tovaru bol vytvorený automatizovaný systém pre posudzovanie a vyhodnotenie, čím sa uľahčil a zefektívnil predtým manuálny proces. Stálym zákazníkom sú dostupné členstvá, ktoré im otvárajú prístup do prémiových služieb systému. Výsledky predaja (celkové tržby, tržby zákazníkov, predaje komponentov, výrobcov a dodávateľov a mnoho ďaľších) je možné sledovať v prehľadnom analytickom nástroji. Zabezpečenie je postavené na privilégiách a niekoľkých roliach, ktoré umožňujú používateľom prístup do jednotlivých časti systému.

Projekt prebieha v spolupráci s PROSOFT, spol. s r.o.. V rámci spolupráce sme mali na starosti viaceré časti systému, napríklad systém objednávania na desiatky dodávateľov, import tovarov od dodávateľov, akcie a bonusy, členstvá, nástroj na vrátenie tovaru, analytický nástroj, nástroj na spätnú väzbu od zákazníkov.

TECHNOLÓGIE:


Backend: Spring Boot, Spring Security, JPA, JDBI, liquibase, lombok, REST API, Mockito.

Frontend: React, REDUX, webpack, Immutables-js

DB: PostreSQL

Buildovanie: Gradle, Jenkins

Kontakt

Názov firmy: SybriSoft s.r.o.
Adresa: Riečna 818/17A, 010 04 Žilina
IČO: 50057235
IČ DPH: SK2120164618